ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Δευ-Παρ
7:30-13:35
Τηλ 22443150
Φαξ 22443181

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

‘’ IncludeArt’’

Συμπεριληπτική Τέχνη

To Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘’IncludeArt’’ είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στη συμπερίληψη ευάλωτων, κυρίως, μαθητών και μαθητριών στη σχολική εκπαίδευση μέσα από την ανάπτυξη δημιουργικών και ψηφιακών δεξιοτήτων εισάγοντας στη σχολική πραγματικότητα νέα εργαλεία, όπως το διαδικτυακό σχολικό ραδιόφωνο.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος αφορούν στην εκπαίδευση καθηγητών/τριών και άλλων φορέων που σχετίζονται άμεσα με τους εφήβους ως προς τη χρήση καλλιτεχνικών εργαλείων με σκοπό τη συμπερίληψη. Στον πυρήνα του Προγράμματος βρίσκεται η μουσική και γενικότερα η τέχνη, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τον μαθητικό πληθυσμό, ώστε να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης, δημιουργίας και ενδυνάμωσης.

Το Πρόγραμμα εμπλέκει εκπαιδευτικούς, σχολικούς ηγέτες και διευθυντές, καθώς και μαθητές/τριες. Ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2024. Το σχολείο μας συμμετέχει από φέτος κατόπιν πρότασης που έγινε από το «ReSet» το κέντρο εκπαίδευσης και κοινωνικής ενδυνάμωσης. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Στέλιος Κτώρας (καθηγητής ΣΕΑ) και Γεωργία Καρακόνδυλου (καθηγήτρια Φυσικής) συμμετείχαν σε σεμινάριο επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Σικελίας, από τις 16 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2023. Στο σεμινάριο αυτό, οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί εισήχθησαν στη μεθοδολογία της χρήσης σχολικού διαδικτυακού ραδιοφώνου και στα οφέλη της. Επίσης, ανέπτυξαν βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην εφαρμογή ενός τέτοιου εργαλείου στο δικό μας σχολείο και στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα φιλοξενεί σχετικό υλικό για το ραδιόφωνο.